CathérineS

Denken vanuit het niet alledaagse. Ik zet vraagtekens bij de dingen die wij gewoon vinden.

 

Constructief textiel

Textiel wordt als plat ervaren. Ook staat textiel nooit op zichzelf maar wordt gebruikt als toevoeging aan een constructief element. Wanneer een zachte constructie gemaakt wordt staan beide onderdelen los van elkaar, Het zachte deel is dan instabiel, het constructieve deel hard en levert een groot contrast in tactiliteit.

Ikzelf zie textiele weefsels als een wirwar van ruimtelijke geometrisch vormen waarbij de draden over en onder elkaar door gaan. Deze ruimtelijkheid binnen een weefsel vergroot ik uit, door naast deze wirwar van draden te spelen met verschillende lagen in mijn weefsels. In mijn zoektocht naar constructief textiel zie ik een zelfde vergelijking tussen het vlechtwerk in een maatschappij en het vlechtwerk van de verschillende garens. Dit vlechtwerk van garens, maar ook de verschillende materialen, het spelen met kleuren en de gebruikte techniek kunnen, net zoals een goed functionerende maatschappij, een op zichzelf staand object neerzetten. In deze zoektocht zie ik tal van mogelijkheden waarbij het een spel is tussen perfectie en imperfectie maar ook tussen spanning en verveling. Want een perfect op zichzelf staand product kan verveling oproepen, terwijl een object waarbij één schakel niet in balans is juist spanning kan laten zien.

Onderzoek

Hoe maak je een zachte ruimtelijke constructie? Zacht genoeg om tegenaan te vallen maar wel solide  zodat het bouwwerk blijft staan, niet afhankelijk van een hard raamwerk.

Muren, vloeren, plafonds, elke constructie die we maken is hard. Voor de meeste mensen zorgt dit niet voor ongemak, maar sommige, meer kwetsbare groepen, functioneren beter in een zachtere omgeving.

Met dit idee in mijn achterhoofd heb ik verschillende textieltechnieken onderzocht die aantoonden dat een combinatie van constructieve materialen en zachte garens perfect zijn voor een zacht ruimtelijk object. Het is zelfs zo dat beide materiaalsoorten elkaars eigenschappen aanvullen: zachte materialen maken constructieve materialen stabieler en zachter, terwijl constructieve materialen zachte materialen geschikter maken voor constructie en zelfs hun zachtheid kunnen laten behouden.

Visie

Aarde

De aarde is een veelheid aan diversiteit, een vervlechting van materie, species, mechanismen en alles heeft invloed op het verloop van de evolutie. Deze diversiteit is van groot belang voor het evenwicht op onze aarde en op haar beurt waarschijnlijk ook voor het evenwicht in het heelal. Het belang van verscheidenheid zien we terug tijdens onze vraagstukken omtrent het milieu waarbij we ontdekken dat het desastreuze gevolgen kan hebben wanneer één schakel in het geheel verdwijnt of juist te veel de overhand gaat nemen.

Samenleving

Ook onze samenleving zie ik op een zelfde manier. Een goede maatschappij is een vervlechting van verschillende onderdelen en mogelijkheden. Wanneer de maatschappij op de juiste manier gebruik maakt van de eventualiteit binnen de samenleving en goede koppelingen maakt, zal de samenleving een goed functionerend orgaan zijn. In een dergelijke maatschappij kunnen de verschillende onderdelen elkaar opvangen en elkaar versterken. Ook valt niet alles als een kaartenhuis in elkaar wanneer één onderdeel het begeeft, omdat hier niet alles afhankelijk van is.

Diversiteit

Het belang van de diversiteit zoals hierboven besproken, wil zeggen dat er niets of niemand superieur of inferieur is. Iedere handeling of gebeurtenis heeft invloed op een andere en alles is van even groot belang in de huidige tijd maar ook voor een andere tijd.

Toch wordt er naar mijn mening nog te vaak gedacht in beter of slechter dan en wordt gedacht in belangrijkheid. Allereerst zien we deze vorm van belangrijkheid terug in hoe de mens zichzelf als opperwezen boven de planeet zet. Daarnaast het belang van de verschillende soorten die bescherming krijgen.

Mens

Binnen de groep van mens wordt dit onderscheid al gemaakt bij kinderen, waarbij bepaalde vormen van intelligentie meer aandacht voor ontwikkeling krijgen dan andere. Bij het verschil in geslacht zie je het verschil in beloning zowel op financieel niveau of aanzien van de soort bezigheden. En ook mensen met een bepaalde handicap krijgen status toegedeeld aan deze handicap.

Net als bij de planeet zie ik de mens als een veelheid van verschillende invloeden, de invloeden van binnen het lichaam net zo goed als de invloeden van buiten het lichaam. Deze invloeden creëren ons als individu, een wezen wat veel meer is dan bovengenoemd op te hangen aan geslacht, maar een divers soort waarbij verschillende invloeden van in het lichaam ons maken. Niet op te hangen aan één uiterlijk kenmerk.

Het uiterlijk kenmerk van het geslacht wordt mijns inziens ook opgehangen aan materialen. Dit onderscheid durf ik te maken omdat bij mijn achtergronden van bouwkunde, waarbij meer met hardere materialen wordt gewerkt, het mannelijk geslacht de overhand had en bij mijn achtergrond in de textiel het vrouwelijk geslacht meer aanwezig was.

Textiel en ruimtelijkheid

Bij mijn overstap van textiel naar bouwkunde merkte ik dat veel mensen textiel als plat ervoer. Ook staat textiel nooit op zichzelf maar wordt gebruikt als toevoeging aan een constructief element. Wanneer een zachte constructie gemaakt wordt staan beide onderdelen los van elkaar, Het zachte deel is dan instabiel, het constructieve deel hard en levert een groot contrast in tactiliteit.

Ikzelf zie textiele weefsels als een wirwar van ruimtelijke geometrisch vormen waarbij de draden over en onder elkaar door gaan. Deze ruimtelijkheid binnen een weefsel vergroot ik uit, door naast deze wirwar van draden te spelen met verschillende lagen in mijn weefsels. In mijn zoektocht naar constructief textiel zie ik een zelfde vergelijking tussen het vlechtwerk in een maatschappij en het vlechtwerk van de verschillende garens. Dit vlechtwerk van garens, maar ook de verschillende materialen, het spelen met kleuren en de gebruikte techniek kunnen, net zoals een goed functionerende maatschappij, een op zichzelf staand object neerzetten. In deze zoektocht zie ik tal van mogelijkheden waarbij het een spel is tussen perfectie en imperfectie maar ook tussen spanning en verveling. Want een perfect op zichzelf staand product kan verveling oproepen, terwijl een object waarbij één schakel niet in balans is juist spanning kan laten zien.

Textiel en samenleving

Door op deze manier naar textiel te kijken en een vergelijking te maken tussen de opbouw van textiel en de opbouw van de aarde, de maatschappij, levende organismen enzovoort. wil ik het belang laten zien van diversiteit in het voortbestaan en hoop ik te laten zien dat er geen goed en geen slecht is, geen meer en geen minder en dat een ogenschijnlijk gebrek in juiste verhoudingen een hele spannende vorm kan geven of op een bepaalde manier opgelost kan worden. Bovendien wil ik een samenhangend geheel neer zetten waarbij niet de vraag mannelijk of vrouwelijk hoeft te worden gesteld, maar waarbij het object verschillende onderdelen samen een onzijdig materiaal neer weet te zetten.