CathérineS

Denken vanuit het niet alledaagse. Ik zet vraagtekens bij de dingen die wij gewoon vinden.

Berichten op Instagram

 

Visie

Visie

De huidige tijd wordt gekenmerkt door een eenzijdig belang toe te kennen aan uniformiteit, kwantiteit en snelheid van produceren. Diversiteit is echter van groot belang voor het evenwicht op aarde, in het dier- en plantenrijk en in de maatschappij. Er is geen superieur of inferieur maar wel sprake van vervlechtingen en beïnvloedingen waarbij ieder aspect even belangrijk is en binnen zijn tegenstelling niet zonder de andere kan functioneren: man/vrouw, hard/zacht, perfectie/imperfectie, alfa/bèta, kwaliteit/kwantiteit etc. Iedere stap die gezet wordt in de tijd is even waardevol omdat de volgende stap niet zonder de vorige kan bestaan.

Missie

Met mijn werk wil ik prikkelen en vraagtekens zetten bij de ingesleten patronen door gebruikt te maken van tegenstellingen, een spel tussen perfectie en imperfectie, tussen spanning en verveling. Ruimtelijk autonoom werk, bouwkundig advies of een werk in opdracht, ik beschouw altijd het hele spectrum van aspecten en kies de uitwerkingsvormen die daarbij passen, van schetsen tot wiskundige formules en berekeningen.
Ik vertel met mijn werk een verhaal over de samenleving of een tijdsbeeld en ik daag klanten uit om verder kijken dan ze tot nu toe gewend zijn, in ontwerp, materiaalgebruik en inpassing in de ruimte. Zo komen we samen tot verrassende, maatwerk-concepten.